Język niemiecki oraz hiszpański metodą Callana

<---powrót

W naszej Szkole uczymy języka niemieckiego w nowoczesny sposób tj. metodą bezpośrednią.

Pozwala ona na szybsze przyswojenie wiedzy i pozbycie się barier, które towarzyszą nauce języka metodami tradycyjnymi. Metoda ta podobna jest do Metody Callana. Obejmuje 8 poziomów zaawansowania. Wg klasyfikacji Rady Europy poziomy 4-5 odpowiadają poziomowi A2, 6-7 - poziomowi B1, a 8 - poziomowi B2.

Metoda bezpośrednia zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego. A zatem student najpierw słyszy nowe słowo, gdy wymawia je lektor, powtarza je, a potem sam używa je w zdaniu odpowiadając na pytanie lektora. Następnie poznaje jego pisownię podczas czytania, aż w końcu uczy się je pisać w czasie dyktand. Materiał każdej lekcji jest wielokrotnie powtarzany, a German Native Speaker, z którym odbywają się zajęcia, gwarantuje, że studenci od pierwszej lekcji uczą się mówić poprawnie i z dobrym akcentem.

Tempo lekcji jest szybkie - każdy student wielokrotnie odpowiada na pytania nauczyciela, a słówka i zwroty powtarzane są tak często, aż wszyscy perfekcyjnie je opanują.

Podczas zajęć nacisk położony jest na mówienie "żywym" językiem w naturalnych sytuacjach. Lektor zadaje liczne pytania, na które studenci odpowiadają zawsze całym zdaniem, ćwicząc w ten sposób trudną sztukę mówienia w języku obcym.

Zajęcia prowadzone są zawsze według tej samej struktury: najpierw powtórzenie przerobionego materiału, następnie wprowadzany jest materiał nowej lekcji. Całość symuluje mini-dialog: lektor zadaje pytanie - kursant udziela odpowiedzi.

Taki sposób nauczania pomaga w automatycznym przyswajaniu zasad poprawnego mówienia, bez konieczności tłumaczenia na język polski.