Fragment lekcji
Metodą Callana
Fragment lekcji Metodą Callana

Callan dla dzieci Callan dla dzieci

Metoda Callana na świecie

AKREDYTACJA CALLAN METHOD ORGANISATION

CALLAN SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

z siedzibą w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 14/4

jest jedyną szkołą w Krakowie uprawnioną do nauczania języków obcych Metodą Callana

oraz posiadającą akredytację

CALLAN ACCREDITED SCHOOL oraz CALLAN ACCREDITED ONLINE PARTNER

jako placówka zapewniająca wysoką jakość kształcenia oraz spełniająca określone standardy:

1) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne

2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę

3) opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne do nauki Metodą Callana