I. AKREDYTACJA KURATORIUM OŚWIATY

Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 grudnia 2010 r.

CALLAN SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

z siedzibą w Krakowie, ul. Mała 3

otrzymała

AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY

jako placówka zapewniająca wysoką jakość kształcenia oraz spełniająca określone standardy.

Akredytacja została przyznana po przeprowadzeniu oceny działalności Szkoły przez powołany przez kuratora Zespół Akredytacyjny.

Zespół Akredytacyjny na podstawie wniosku, dołączonych do niego dokumentów oraz oceny stanu faktycznego, dokonanej w trakcie wizyty akredytacyjnej w dniu 1 grudnia 2010 roku w miejscu prowadzenia kształcenia, w Krakowie, ul. Mała 3, stwierdził, że Callan Szkoła Języka Angielskiego:

1) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:

· pomieszczenia dydaktyczne zapewniające prawidłowy przebieg procesu kształcenia,

· wykorzystywane w procesie kształcenia środki dydaktyczne umożliwiają prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi,

· baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,

· baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;

2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:

· kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane do prowadzonego kształcenia,

· kadra doskonali swoje umiejętności zawodowe

3) opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:

· programy nauczania dla prowadzonego kształcenia, uwzględniające aktualne rozwiązania w zakresie stosowania nowych technik

i technologii są udostępniane prowadzącemu i uczestnikom szkolenia,

· modyfikacja programu nauczania i organizacji procesu kształcenia dokonywana jest w oparciu o wyniki ewaluacji prowadzonego kształcenia

i tym samym spełnia wszystkie warunki, konieczne do uzyskania akredytacji MEN (określone w art. 68b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 20 grudnia 2003 r.).

II. WSPÓŁPRACA Z BRITISH COUNCIL

Callan Szkoła Języka Angielskiego od wielu lat współpracuje z British Council - brytyjską organizacją kulturalno-oświatową, która prowadzi rejestrację na egzaminy Cambridge ESOL - FCE, CAE (egzaminy dla dorosłych i młodzieży), YLE (egzaminy dla dzieci).

Od kilku lat nasza Szkoła jest również uczestnikiem Partnerskiego Programu Addvantage, dzięki czemu możemy oferować słuchaczom niższe ceny egzaminów Cambridge ESOL i dostęp do cennych materiałów informacyjnych.

W Polsce egzaminy Cambridge ESOL są najpopularniejszymi egzaminami językowymi. Prestiżowe dyplomy Cambridge ESOL uznawane są przez wiele uniwersytetów, instytucji edukacyjnych oraz pracodawców na całym świecie, a w Polsce stanowią m.in. udokumentowanie kwalifikacji językowych, wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

Nasza Szkoła zapewnia kompleksowe przygotowanie do egzaminów FCE i YLE, a także daje swoim studentom gwarancję pozytywnego zdania egzaminu FCE.

III. REKOMENDACJE FIRM I SŁUCHACZY INDYWIDUALNYCH

Szkoła Języka Angielskiego Callan od wielu lat z sukcesami prowadzi kursy języka angielskiego dla firm i słuchaczy indywidualnych.

Posiadamy rekomendacje m.in. Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego, Polskiej Akcji Humanitarnej, WL Finanse, TMT Wadowice.

Nasza Szkoła sponsoruje również liczne projekty i akcje charytatywne.

Od wielu lat nasza Szkoła jest uczestnikiem prowadzonego przez British Council Programu Partnerskiego dla szkół i instytucji Addvantage.

Z tej okazji otrzymaliśmy list gratulacyjny od Ambasadora Wielkiej Brytanii w Warszawie, w którym pisze: "Chcę gorąco podziękować za Państwa wkład i zaangażowanie w rozwój umiejętności językowych studentów, którym oferujecie Państwo kursy języka angielskiego. Udział we wszystkich pięciu edycjach programu dowodzi niezbicie, iż wierzycie Państwo w najwyższą jakość egzaminów University of Cambridge ESOL oferowanych za pośrednictwem British Council. Państwa zaangażowanie w kolejne edycje programu Addvantage ma dla British Council znaczenie szczególne, ponieważ jesteście Państwo postrzegani jako jedni z najbardziej lojalnych partnerów."

Od 2011 roku nasza Szkoła bierze udział w programie Krakowska Karta Rodzinna 3+.

W grudniu 2014 roku otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego list z podziękowaniami za współpracę.