Fragment lekcji
Metodą Callana
Fragment lekcji Metodą Callana

Callan dla dzieci Callan dla dzieci

Metoda Callana na świecie

Język niemiecki oraz hiszpański Metodą Callana

<--- Zobacz inne kursy

Język niemiecki

W naszej Szkole uczymy języka niemieckiego w nowoczesny sposób tj. metodą bezpośrednią.

Pozwala ona na szybsze przyswojenie wiedzy i pozbycie się barier, które towarzyszą nauce języka metodami tradycyjnymi. Metoda ta podobna jest do Metody Callana. Obejmuje 8 poziomów zaawansowania. Wg klasyfikacji Rady Europy poziomy 4-5 odpowiadają poziomowi A2, 6-7 - poziomowi B1, a 8 - poziomowi B2.

Metoda bezpośrednia zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego. A zatem student najpierw słyszy nowe słowo, gdy wymawia je lektor, powtarza je, a potem sam używa je w zdaniu odpowiadając na pytanie lektora. Następnie poznaje jego pisownię podczas czytania, aż w końcu uczy się je pisać w czasie dyktand. Materiał każdej lekcji jest wielokrotnie powtarzany, a German Native Speaker, z którym odbywają się zajęcia, gwarantuje, że studenci od pierwszej lekcji uczą się mówić poprawnie i z dobrym akcentem.

Tempo lekcji jest szybkie - każdy student wielokrotnie odpowiada na pytania nauczyciela, a słówka i zwroty powtarzane są tak często, aż wszyscy perfekcyjnie je opanują.

Podczas zajęć nacisk położony jest na mówienie "żywym" językiem w naturalnych sytuacjach. Lektor zadaje liczne pytania, na które studenci odpowiadają zawsze całym zdaniem, ćwicząc w ten sposób trudną sztukę mówienia w języku obcym.

Zajęcia prowadzone są zawsze według tej samej struktury: najpierw powtórzenie przerobionego materiału, następnie wprowadzany jest materiał nowej lekcji. Całość symuluje mini-dialog: lektor zadaje pytanie - kursant udziela odpowiedzi.

Taki sposób nauczania pomaga w automatycznym przyswajaniu zasad poprawnego mówienia, bez konieczności tłumaczenia na język polski.

Język hiszpański

Kursy języka hiszpańskiego prowadzone są Metodą Callana, której podstawą jest konwersacja.

Jest to kompleksowa nauka języka hiszpańskiego, w której ćwiczone są wszystkie aspekty językowe (nie tylko mówienie, ale także czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, znajomość struktur gramatycznych), lecz główny nacisk położony jest na praktyczną stronę języka.

Nauczyciel w pierwszej kolejności uczy słuchaczy mówić po hiszpańsku - bo tego najbardziej potrzebują. Po opanowaniu poprawnej wymowy uczy czytania i pisania. Zachowana jest kolejność uczenia się – uszy, usta, oczy, ręce, ponieważ Metoda Callana zakłada, że język obcy należy przyswajać w taki sam sposób jak język ojczysty w dzieciństwie. Dziecko najpierw słyszy język mówiony, następnie naśladuje usłyszane słowa, potem widzi je w formie pisemnej, a wreszcie samo zaczyna ich używać podczas pisania.

Metoda Callana działa tak dobrze, ponieważ oparta jest na naturalnych mechanizmach, które wykorzystaliśmy, aby nauczyć się własnego języka.

Spośród czterech aspektów nauki języka - czytania, pisania, mówienia i słuchania - mówienie jest tym aspektem, który sprawia największe kłopoty. Z Metodą Callana uczeń nie tylko musi słuchać przez cały czas zajęć, ale jest on również zobowiązany do mówienia, ponieważ ciągle są mu zadawane pytania. Dzięki temu, uczniowie szybko pokonują wszelką początkową nieśmiałość, co dodaje im również pewności w rozmowach w obcym języku poza zajęciami.

Tempo lekcji jest szybkie - każdy student wielokrotnie odpowiada na pytania nauczyciela, a słówka i zwroty powtarzane są tak często, aż wszyscy perfekcyjnie je opanują.

Metoda Callana narzuca studentowi aktywność i pełne uczestnictwo w czasie trwania całej lekcji. W każdej innej metodzie nauki języka, student przyswaja materiał tylko przez ok. 25% lekcji. Przez resztę czasu jego umysł jest rozproszony (patrzy na zegarek, przez okno, rozmyśla). Ucząc się Metodą Callana uczeń jest zmuszony do słuchania i mówienia przez całą lekcję (100% wykorzystanego czasu), ponieważ klasa jest stale „bombardowana” pytaniami nauczyciela i studenci muszą nieustannie odpowiadać na zadawane pytania.

Bardzo często, przy wykorzystaniu konwencjonalnych metod nauczania, uczeń w czasie zajęć ma niewiele okazji by wypowiedzieć się w obcym języku. Bardziej nieśmiali uczniowie prawie nie mają szansy otworzyć ust podczas zajęć. Na takich lekcjach głównie mówi nauczyciel. Duża część czasu jest także poświęcana pisaniu na tablicy lub dyktowaniu uczniom notatek do zeszytów. Dzięki Metodzie Callana uczniowie mówią i ćwiczą mówienie przez całe zajęcia, co najmniej czterokrotnie więcej niż uczniowie konwencjonalnych metod. Taki sposób nauczania pomaga w automatycznym przyswajaniu zasad poprawnego mówienia, bez konieczności tłumaczenia na język polski.