Cennik

1 godzina lekcyjna zajęć grupowych trwa 50 minut i kosztuje 17 zł.

W godzinach od 10:30 do 15:30 jest taniej – 16 zł.

Do naszej Szkoły można zapisać się na dowoln± liczbę tygodni – minimum cztery.

Opłata za 4 tygodnie zajęć wynosi:

Liczba godzin
w tygodniu
4 tygodnie
liczba godzin cena w godzinach

10:30–15:30

cena w pozostałych godzinach
1 x 3 godz. 12 - 204 zł
2 x 2 godz. 16 256 zł 272 zł

Osoby, które płac± za minimum 8 tygodni otrzymuj± zniżkę 1 zł za każd± godzinę lekcyjn±.

Opłaty za kursy specjalistyczne oraz grupy dziecięce można regulować w ratach, ustalanych przed rozpoczęciem kursu.

Cena jednego podręcznika wynosi 37 zł.

Cena jednej lekcji indywidualnej (50 min) wynosi 95 zł.

Nasze konto

Bank PEKAO SA IV Oddział w Krakowie

17 12 40 30 02 1111 0000 28 85 61 33