Fragment lekcji
Metodą Callana
Fragment lekcji Metodą Callana

Callan dla dzieci Callan dla dzieci

Metoda Callana na świecie
Robin Callan

Robin Callan (1932-2014)

Metoda Callana

Stosowana w naszej Szkole Metoda Callana to bardzo intensywny system nauki języka angielskiego, oparty na kontrolowanej, programowanej i kierowanej przez nauczyciela konwersacji. Metoda została opracowana w latach 60-tych przez Brytyjczyka, Robina Callana (1932-2014).

Metoda Callana pozwala opanować język i osiągnąć poziom Cambridge English: First (zakładający swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i w piśmie) dużo szybciej, niż przy każdej innej metodzie. Metoda Callana obejmuje 12 poziomów zaawansowania. Wg klasyfikacji Rady Europy (CEFR) poziomy 4-5 Metody Callana odpowiadają poziomowi A2 (Elementary), 6-7-8 - poziomowi B1 (Intermediate),a 10-12 - poziomowi B2 (Upper Intermediate).

Metoda Callana oparta jest na konwersacji, ponieważ ucząc wszystkich aspektów języka angielskiego, kładziemy duży nacisk na poprawne i swobodne posługiwanie się językiem mówionym.

Lekcje odbywają się wyłącznie w języku angielskim.

Postępy w nauce

Nauczyciele na bieżąco kontrolują studentów podczas lekcji, a także sprawdzają zadania domowe, dyktanda i eseje.

Oceny dokonywane są podczas egzaminów, po zakończeniu każdego z 12 stopni Metody Callana.

Zmiana nauczyciela na każdej lekcji oraz ciągłe powtórki powodują, że słuchacze muszą dobrze opanować materiał przeznaczony na daną lekcję, aby przejść do następnej.

Każdy nauczyciel zaczyna lekcję od powtórzenia materiału, który przerobił jego poprzednik. System ten dyscyplinuje nauczycieli, zaś studenci mają możliwość zapoznania się z indywidualną wymową poszczególnych lektorów w ramach Standard British English, nauczanego w naszej Szkole.