Nauczyciele

Kwalifikacje

Nauczycielami są Native English speakers, posiadający wysokie kwalifikacje i praktykę w nauczaniu Metodą Callana.

Są to ludzie młodzi, po studiach, z silną motywacją do pracy i uzyskiwania jak najlepszych rezultatów, a jednocześnie bardzo zainteresowani naszym krajem, jego historią i kulturą.

System oceny

Ocena merytoryczna każdego nauczyciela – po regularnych hospitacjach – odbywa się dwa razy w roku. O wysokim poziomie nauczania świadczy fakt, że ponad 90% naszych studentów osiąga najwyższe oceny w międzynarodowych egzaminach Cambridge.

Ankietę wśród studentów szkoły, oceniającą nauczycieli i poziom nauczania, przeprowadza się raz do roku.

W ostatniej anonimowej ankiecie nauczyciele i ich poziom nauczania otrzymali aż 95% najwyższych ocen.

Ten system oceny daje gwarancję, że lektorzy posiadający wysokie kwalifikacje są jednocześnie komunikatywni i akceptowani przez studentów.

Centrum konsultacyjne

CAllAN Szkoła Języka Angielskiego w Krakowie jest jedynym poza granicami Wielkiej Brytanii i autoryzowanym przez Callan Method Organization (CMO) centrum konsultacyjnym oraz szkoleniowym dla nauczycieli pragnących odbyć szkolenie w nauczaniu języka angielskiego Metodą Callana.