Nasza Szkoła

CAllAN Szkoła Języka Angielskiego w Krakowie od września 2010 przeniosła się do większej siedziby przy ul. Małej 3.

CAllANSzkoła Języka Angielskiego w Krakowie rozpoczęła działalność 1 stycznia 1995 roku, zaś 2 grudnia 2010 roku otrzymała akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty jako placówka zapewniająca wysoką jakość kształcenia.

Nasza Szkoła jest autoryzowanym przez Callan Method Organization (CMO) centrum konsultacyjnym i szkoleniowym dla nauczycieli pragnących odbyć szkolenie w nauczaniu języka angielskiego Metodą Callana.

Callan Szkoła Języka Angielskiego w Krakowie nie ma formalnych ani organizacyjnych powiązań z innymi szkołami w Polsce, używającymi podręczników Metody Callana do nauczania języka angielskiego.

Polecamy

ABC School

ABC School of English is located in Covent Garden, London and has been teaching English since 2002. The school's mission is to deliver quality English tuition in a friendly environment. We offer Callan Method courses, General English classes, one to one lessons and exam course.

Zasady Uczestnictwa i Płatności w Szkole Języka Angielskiego Callan w Krakowie

1. Lekcje próbne są to dwa kolejne dni zajęć wynikające z harmonogramu danej grupy. Lekcje próbne są darmowe tylko dla tych uczestników, którzy po ich odbyciu rezygnują z dalszego uczestnictwa w zajęciach.Jeżeli po lekcjach próbnych uczestnik kontynuuje naukę, to zobowiązany jest do opłacenia lekcji próbnych.

2. Jednorazowa płatność obejmuje okres nie krótszy niż cztery tygodnie.
Wpłata za kolejny okres nauki powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu opłaconych lekcji.

3. Szkoła nie gwarantuje miejsca na tym samym lub innym kursie uczestnikom, którzy nie dochowają terminu płatności określonego w pkt.2.

4. Brak uczestnictwa w opłaconych zajęciach nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności. Nie ma możliwości odrabiania zajęć i przesuwania wpłaty.

5. Grupa nie może liczyć mniej niż 6-ciu uczestników. W przypadku, gdy ilość uczestników danej grupy będzie mniejsza niż 6 osób, zajęcia mogą być kontynuowane na warunkach proponowanych przez Szkołę.

6. Jeżeli lekcje nie odbędą się z winy Szkoły, opłata za te lekcje zostanie przesunięta na następny okres płatności lub na żądanie uczestnika zostanie zwrócona.

7. Zajęcia w Szkole Callana odbywają się cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W lipcu i sierpniu organizowane są kursy wakacyjne.

Informujemy, że Państwa dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka) przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust. 1 lit.b w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki, a także dla potrzeb organizacji prowadzenia kursów językowych, rozliczeń finansowych i ewaluacji oraz w celach kontaktowych Art. 6 ust. 1 lit.a.

Zgodnie z Art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach kontaktowych, a w przypadku korzystania z platformy e-learningowej na udostępnienie danych Callan Method Organization z siedzibą w Londynie w zakresie: imię, nazwisko, adres email.


Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną