Fragment lekcji
Metodą Callana
Fragment lekcji Metodą Callana

Callan dla dzieci Callan dla dzieci

Metoda Callana na świecie

Nasza Szkoła

Szkoła Callana w Krakowie rozpoczęła działalność 1 stycznia 1995 roku, posiada akredytację Callan Method Organisation jako placówka zapewniająca wysoką jakość kształcenia i jest autoryzowanym przez Callan Method Organisation (CMO) centrum konsultacyjnym i szkoleniowym dla nauczycieli pragnących odbyć szkolenie w nauczaniu języka angielskiego Metodą Callana.

Callan Szkoła Języków Obcych w Krakowie nie ma formalnych ani organizacyjnych powiązań z innymi szkołami w Polsce, używającymi podręczników Metody Callana do nauczania języka angielskiego.

Zasady Uczestnictwa i Płatności w CALLAN Szkole Języków Obcych w Krakowie

1. Lekcje próbne są to dwa kolejne dni zajęć wynikające z harmonogramu danej grupy. Lekcje próbne są darmowe tylko dla tych uczestników, którzy po ich odbyciu rezygnują z dalszego uczestnictwa w zajęciach.Jeżeli po lekcjach próbnych uczestnik kontynuuje naukę, to zobowiązany jest do opłacenia lekcji próbnych.

2. Jednorazowa płatność obejmuje okres nie krótszy niż cztery tygodnie.
Wpłata za kolejny okres nauki powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu opłaconych lekcji.

3. Szkoła nie gwarantuje miejsca na tym samym lub innym kursie uczestnikom, którzy nie dochowają terminu płatności określonego w pkt.2.

4. Brak uczestnictwa w opłaconych zajęciach nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności. Nie ma możliwości odrabiania zajęć i przesuwania wpłaty.

5. Grupa Standard nie może liczyć mniej niż 6-ciu uczestników. W przypadku, gdy ilość uczestników danej grupy będzie mniejsza niż 6 osób, zajęcia mogą być kontynuowane na warunkach proponowanych przez Szkołę.

6. Jeżeli lekcje nie odbędą się z winy Szkoły, opłata za te lekcje zostanie przesunięta na następny okres płatności lub na żądanie uczestnika zostanie zwrócona.

7. W przypadku zagrożenia epidemicznego (np. Covid-19) grupy stacjonarne przechodzą na naukę zdalną - zajęcia z lektorem odbywają się na interaktywnej platformie Online Callan Classroom, w tych samych dniach i godzinach, a ich cena przeliczana jest wg cennika kursów online (cena kursów online jest niższa niż stacjonarnych).

8. Zajęcia w Szkole Callana odbywają się cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W lipcu i sierpniu organizowane są kursy wakacyjne.

Informujemy, że Państwa dane osobowe (dane osobowe Pani/Pana dziecka) przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust. 1 lit.b w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki, a także dla potrzeb organizacji prowadzenia kursów językowych, rozliczeń finansowych i ewaluacji oraz w celach kontaktowych Art. 6 ust. 1 lit.a.

Zgodnie z Art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach kontaktowych, a w przypadku korzystania z platformy e-learningowej na udostępnienie danych Callan Method Organisation z siedzibą w Londynie w zakresie: imię, nazwisko, adres email.